Sunday, 22 January 2012

RINCIAN DATA ANAK PANTI ASUHAN DAARUS SUNDUS


Daftar Anak Asuh Panti Asuhan DAARUS SUNDUS 2008/2009
Putra
Putri

Yatim
Piatu
Fakir Miskin
Yatim Piatu

Yatim
Piatu
Fakir Miskin
Yatim Piatu
Pra Skul
SD
SMP
SMA

-
4 anak
7 anak
-

-
1 anak
4 anak
-

2 anak
8 anak
16 anak
-

-
-
-
-
Pra Skul
SD
SMP
SMA

-
4 anak
8 anak
2 anak

-
-
1 anak
3 anak

3 anak
3 anak
16 anak
54 anak

-
1 anak
-
-

11 Anak
5Anak
26 Anak
- Anak

14 Anak
4 Anak
76 Anak
1 Anak
42        Anak
95        Anak
Jumlah Keseluruhan  : 137 Anak

Daftar Anak Asuh Panti Asuhan DAARUS SUNDUS 2009/2010
Putra
Putri

TK
SD
SMP

SD
SMP
SMA
Kelas/Jml
2 tahun dan
3 tahun
I      : 5
II     : 1
III    : 2
IV    : -
V     : 4
VI    : 1
VII     : 15
VIII    : 10
IX      :  3
Kelas/Jml
I      :-
II     :1
III    :4 anak
IV    :1 anak
V     :1 anak
VI    :1 anak
VII     : 12 anak
VIII    : 5anak
IX      :  8 anak
X      : 33 anak
XI     :16 anak
XII    :8 anak
Lulus : 2 anak

2  Anak
12  Anak
28 Anak

8 Anak
 25 Anak
   59Anak
            42 Anak
92 Anak + 3 Anak blm Sekolah
Jumlah Keseluruhan  :    137 Anak


1 comment:

Arifin Muhammad Hadi said...

Moga berkah dunia akherat...

©